APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
 • 枸杞子
  • 规格: 不要..
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 50吨
   资质要求:
   联系人: 游**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-16
  • 药材产地: 青海省海西蒙古..
   付款:
  • 票据需求: 不需要票据
   包装:
   Alternate Text
 • 枸杞子
  • 规格:
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 杨**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-15
  • 药材产地: 宁夏回族自治区
   付款:
  • 票据需求: 发票
   包装:
   Alternate Text
 • 枸杞子
  • 规格: 统货
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 5吨
   资质要求:
   联系人: 李**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-18
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求: 不需要票据
   包装:
   Alternate Text
 • 枸杞子
  • 规格:
   质量需求: 达到出口标准
   联系电话:
  • 求购数量: 20吨
   资质要求:
   联系人: 吴**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-14
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装:
   Alternate Text
 • 枸杞子
  • 规格:
   质量需求: 达到出口标准
   联系电话:
  • 求购数量: 20吨
   资质要求:
   联系人: 吴**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-14
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装:
   Alternate Text
 • 枸杞子
  • 规格:
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 强**
  • 药材库存地: -
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2018-08-11
  • 药材产地: -
   付款: 可协商
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装: 编织袋
   Alternate Text
 • 枸杞
  • 规格: 各规..
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 四**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-19
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 枸杞
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 武**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-19
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 枸杞子
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 50吨
   资质要求:
   联系人: j**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-18
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 枸杞子
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 20吨
   资质要求:
   联系人: 王**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2018-08-18
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1