APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
  • 规格:
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 李启亮
  • 药材库存地: 不限
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-09-07
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 全开..
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 3吨
   资质要求:
   联系人: 陈建光
  • 药材库存地: 不限
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-08-31
  • 药材产地: 不限
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 达到省标
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 合作相信你
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-09-08
  • 药材产地: 不限
   付款: 款到发货
  • 票据需求:
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 600公斤
   资质要求: GSP证书
   联系人: u20210824202219550
  • 药材库存地: 云南省红河哈尼..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-08-24
  • 药材产地: 不限
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 全开..
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 虎耀药材
  • 药材库存地: 重庆市
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-09-02
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 合作相信你
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-09-08
  • 药材产地: 广东省茂名市信..
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 合作相信你
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-09-08
  • 药材产地: 云南省文山壮族..
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 合作相信你
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-09-08
  • 药材产地: 海南省省直辖县..
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 全开
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 2吨
   资质要求:
   联系人: 合作相信你
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-09-08
  • 药材产地: 广西壮族自治区..
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 全开
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 合作相信你
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-09-08
  • 药材产地: 贵州省六盘水市..
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1