APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
  • 规格: 统装货
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 500吨
   资质要求: GSP证书
   联系人: 郭小雷
  • 药材库存地: 安徽省亳州市亳..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-10-19
  • 药材产地: 安徽省亳州市亳..
   付款: 可协商
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 鲜货
   质量需求: 达到2010版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 500吨
   资质要求:
   联系人: 祥如药业
  • 药材库存地: 安徽省亳州市谯..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-10-22
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 鲜白芍
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 300吨
   资质要求:
   联系人: 李威
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-10-21
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 鲜白芍
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 100吨
   资质要求:
   联系人: 罗帅
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-10-20
  • 药材产地: 不限
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 35吨
   资质要求:
   联系人: 吴坤
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-10-21
  • 药材产地: 不限
   付款:
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 其他
   Alternate Text
  • 规格: 统装..
   质量需求: 达到2010版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 500吨
   资质要求:
   联系人: 祥如药业
  • 药材库存地: 安徽省亳州市谯..
   寄样:
   发布时间: 2021-10-22
  • 药材产地: 安徽省亳州市谯..
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 鲜货
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 100吨
   资质要求:
   联系人: 罗帅
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-10-21
  • 药材产地: 不限
   付款:
  • 票据需求:
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 鲜白芍
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 500吨
   资质要求:
   联系人: 李威
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-10-21
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求:
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 鲜白芍
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1000吨
   资质要求:
   联系人: 李威
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-10-21
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求:
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 鲜货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 60吨
   资质要求:
   联系人: 李绍林
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-10-22
  • 药材产地: 不限
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1