APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
 • 车前草
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 11吨
   资质要求:
   联系人: 林先生
  • 药材库存地: -
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2019-06-26
  • 药材产地: -
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 可协商
   Alternate Text
 • 车前草
  • 规格: 统货
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 15吨
   资质要求:
   联系人: 圣天药业
  • 药材库存地: -
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2019-06-20
  • 药材产地: -
   付款: 款到发货
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装: 编织袋
   Alternate Text
 • 车前草
  • 规格:
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 50吨
   资质要求:
   联系人: 李宏
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-06-25
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求: 不需要票据
   包装:
   Alternate Text
 • 车前草
  • 规格:
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 80吨
   资质要求: GMP证书
   联系人: 罗先生
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-06-19
  • 药材产地: -
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 不需要票据
   包装:
   Alternate Text
 • 地胆头
  • 规格: 统货
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 15吨公斤
   资质要求: GMP证书
   联系人: 罗先生
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-06-19
  • 药材产地: -
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 不需要票据
   包装:
   Alternate Text
 • 车前草
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 25吨
   资质要求:
   联系人: 罗老板
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-06-26
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 车前草
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 24吨
   资质要求:
   联系人: 文杰
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-06-26
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 地胆头
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 6吨
   资质要求:
   联系人: 文杰
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-06-26
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 车前草
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 9吨
   资质要求:
   联系人: 黄星月
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-06-26
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 车前草
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 20吨
   资质要求:
   联系人:
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-06-26
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1