APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
  • 规格: 统货
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 30吨
   资质要求:
   联系人: 刘子孝
  • 药材库存地: 内蒙古自治区赤..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-08-02
  • 药材产地: 内蒙古自治区赤..
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 鲜个
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 50吨
   资质要求:
   联系人: 杨群
  • 药材库存地: 河北省保定市安..
   寄样:
   发布时间: 2021-08-02
  • 药材产地: 安徽省阜阳市
   付款:
  • 票据需求: 收购手续
   包装:
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 5吨
   资质要求:
   联系人: 王新明
  • 药材库存地: -
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-08-02
  • 药材产地: -
   付款: 可协商
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 统货..
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 12吨
   资质要求:
   联系人: 李志峰
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-07-30
  • 药材产地: 河北省保定市
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 4吨
   资质要求:
   联系人: u20210716210545387
  • 药材库存地: 甘肃省定西市陇..
   寄样:
   发布时间: 2021-07-20
  • 药材产地: 甘肃省定西市陇..
   付款:
  • 票据需求: 发票
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 50吨
   资质要求:
   联系人: 汪明全
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-08-02
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 干~鲜
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 180吨
   资质要求:
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-08-03
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 50吨
   资质要求:
   联系人: 彭涛
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-08-02
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 王永刚
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-07-09
  • 药材产地: 不限
   付款:
  • 票据需求:
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 鲜个
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 60吨
   资质要求:
   联系人: 吴坤
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-07-28
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1
下一页
PC求购底部通栏-溯源