APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
诚实通不跑市场pc
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
  • 规格:
   质量需求: 达到出口标准和药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
  • 药材库存地: 不限
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-12-06
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 达到出口标准
   联系电话:
  • 求购数量: 2吨
   资质要求:
   联系人: 王争
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-12-08
  • 药材产地: 湖北省
   付款: 款到发货
  • 票据需求: 不需要票据
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 鲜货..
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 100吨
   资质要求:
   联系人: 伍世陈
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-12-06
  • 药材产地: 不限
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 百部..
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 1000吨
   资质要求:
   联系人: 伍世陈
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-12-06
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 投料..
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 徐标
  • 药材库存地: 安徽省亳州市
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-11-16
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 发票
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 鲜条
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 100吨
   资质要求:
   联系人: u20211117100718276
  • 药材库存地: 广西壮族自治区..
   寄样:
   发布时间: 2021-11-17
  • 药材产地: 广西壮族自治区
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 达到省标
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 王妹
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-11-16
  • 药材产地: 湖北省
   付款: 款到发货
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 达到2020版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 5吨
   资质要求:
   联系人: 李盛华
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-12-04
  • 药材产地: -
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 30吨
   资质要求:
   联系人: 蔡胜伟
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-12-08
  • 药材产地: -
   付款: 可协商
  • 票据需求:
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 劈条
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 徐标
  • 药材库存地: 安徽省亳州市
   寄样:
   发布时间: 2021-11-16
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1