APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
  • 规格:
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 5吨
   资质要求:
   联系人: 付伟
  • 药材库存地: 不限
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-04-08
  • 药材产地: 不限
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 发票
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 无含..
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 15吨
   资质要求:
   联系人: 江先锋
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-04-16
  • 药材产地: 不限
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 选装..
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 付伟
  • 药材库存地: 湖北省
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-04-08
  • 药材产地: 湖北省鄂州市
   付款: 可协商
  • 票据需求:
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 选装..
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 付伟
  • 药材库存地: 湖北省
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-04-08
  • 药材产地: 湖北省
   付款: 可协商
  • 票据需求:
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 20吨
   资质要求:
   联系人: 谢聪
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-04-16
  • 药材产地: -
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 15吨
   资质要求: GSP证书
   联系人: 吴勇
  • 药材库存地: 贵州省遵义市余..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-03-26
  • 药材产地: 贵州省
   付款:
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 编织袋
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 2吨
   资质要求:
   联系人: 周建平
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-04-16
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 低含..
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 5吨
   资质要求:
   联系人: 谢聪
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-04-16
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 低含量
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 江先锋
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-04-16
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1
下一页