APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
  • 规格:
   质量需求: 达到2010版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 1公斤
   资质要求: GMP证书
   联系人: u20210109092711051
  • 药材库存地: 河南省洛阳市偃..
   寄样:
   发布时间: 2021-05-22
  • 药材产地: 云南省
   付款: 可协商
  • 票据需求: 发票
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 周经理
  • 药材库存地: 安徽省蚌埠市蚌..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-05-31
  • 药材产地: -
   付款: 款到发货
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 赵保安
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-06-05
  • 药材产地: 云南省
   付款: 款到发货
  • 票据需求:
   包装: 纸箱
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 30吨
   资质要求:
   联系人: u20200423101511203
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-06-14
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 20吨
   资质要求:
   联系人: 许欢欢
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-06-15
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 刘辉
  • 药材库存地: -
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-06-09
  • 药材产地: -
   付款: 可协商
  • 票据需求:
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 统货
   质量需求: 达到2020版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 周经理
  • 药材库存地: 安徽省蚌埠市蚌..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-05-26
  • 药材产地: -
   付款: 款到发货
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 561公斤
   资质要求:
   联系人: 出口贸易 高经理
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-05-19
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 统一
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 660公斤
   资质要求:
   联系人: 出口贸易 高经理
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-05-19
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 孙经理
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-05-19
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1
下一页