APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
  • 规格: 无根
   质量需求: 达到省标
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 杨万利
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-09-16
  • 药材产地: 陕西省
   付款: 可协商
  • 票据需求: 发票或收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 个子
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 杨万利
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-09-16
  • 药材产地: 四川省绵阳市
   付款: 可协商
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 干净..
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 30吨
   资质要求:
   联系人: 李奔驰
  • 药材库存地: 甘肃省陇南市礼县
   寄样:
   发布时间: 2021-09-16
  • 药材产地: -
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 干净..
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 王媛媛
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-09-16
  • 药材产地: 不限
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 300吨
   资质要求:
  • 药材库存地: 陕西省汉中市镇..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-09-05
  • 药材产地: 不限
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 发票
   包装: 机压包
   Alternate Text
  • 规格: 箭叶..
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 500吨
   资质要求:
   联系人: 杜小姐
  • 药材库存地: 不限
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2021-08-31
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 发票
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 要求..
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 100吨
   资质要求:
   联系人: 吴总
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-08-29
  • 药材产地: 陕西省
   付款: 可协商
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格: 种子
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 100公斤
   资质要求:
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-09-05
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 发票
   包装: 可协商
   Alternate Text
  • 规格:
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 杨万利
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2021-09-16
  • 药材产地: 不限
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
  • 规格: 统定西
   质量需求: 达到2010版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 10吨
   资质要求:
   联系人: 15809394286
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2021-08-19
  • 药材产地: 甘肃省陇南市
   付款: 可协商
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1