APP下载
 • 交易不愁 赚钱无忧

  了解更多 >>
 • 扫描下载并安装

注册
搜索记录
热门搜索
•  供求
采购招标-顶部通栏
当前位置:首页 > 供求 > 求购信息
品种:
A B C D E F G H J K L M N O P Q R S T W X Y Z
搜索:
库存地:
产 地:
票 据:
标 准:
 • 重楼
  • 规格: 切片
   质量需求: 达到2015版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 300吨
   资质要求:
   联系人: 顺**
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2019-03-15
  • 药材产地: 不限
   付款: 可协商
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
 • 重楼
  • 规格: 统货
   质量需求: 达到2010版药典标准
   联系电话:
  • 求购数量: 2吨
   资质要求: GMP证书
   联系人: 百**
  • 药材库存地: 云南省昭通市巧..
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2019-03-14
  • 药材产地: 云南省昭通市巧..
   付款: 货到付款
  • 票据需求: 收购手续
   包装: 可协商
   Alternate Text
 • 重楼
  • 规格: 统个
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 5吨
   资质要求:
   联系人: 龙**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-03-21
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求: 不需要票据
   包装: 其他
   Alternate Text
 • 重楼
  • 规格: 2年苗
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 10000株
   资质要求:
   联系人: 汇**
  • 药材库存地: 贵州省毕节市纳..
   寄样:
   发布时间: 2019-03-19
  • 药材产地: 贵州省毕节市纳..
   付款:
  • 票据需求:
   包装: 纸箱
   Alternate Text
 • 重楼
  • 规格: 去芽..
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 4吨
   资质要求:
   联系人: 滇**
  • 药材库存地: 不限
   寄样:
   发布时间: 2019-03-20
  • 药材产地: 云南省
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 重楼
  • 规格: 统货..
   质量需求: 待确定
   联系电话:
  • 求购数量: 5吨
   资质要求: GMP证书
   联系人: 圣**
  • 药材库存地: -
   寄样: 提供样品
   发布时间: 2019-03-12
  • 药材产地: -
   付款: 款到发货
  • 票据需求: 发票
   包装: 编织袋
   Alternate Text
 • 重楼
  • 规格: 通货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 15吨
   资质要求:
   联系人: 大**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-03-21
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 重楼
  • 规格: 统货
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 20吨
   资质要求:
   联系人: 王**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-03-18
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text
 • 重楼
  • 规格: 个子..
   质量需求:
   联系电话:
  • 求购数量: 1吨
   资质要求:
   联系人: 甘**
  • 药材库存地: -
   寄样:
   发布时间: 2019-03-15
  • 药材产地: -
   付款:
  • 票据需求:
   包装:
   Alternate Text

呃,没有搜索到相关结果,
去其他地方看看吧!

上一页
1
下一页